Estimataj samideanoj!

Ni gratulas al vi festotagojn kaj deziras prosperan kaj sukcesplenan Novan 2017-an Jaron.

Jen la nia Informilo por Januaro kaj Februaro. Nia celo estas kiel ĉiam, ke ni informiĝu pri esperantaj okazaĵoj, pri niaj kunvenoj kaj nia komuna agado.


Jen la programo:

Apartaj programeroj lunde:

Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo Informoj, prelego aǔ diskuto pri diversaj esperantaj aferoj.

Ekde la 18,30 ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

 

INFORMO PRI OKAZINTA ZAMENHOFA TAGO KAJ SOCIETA ASEMBLEO LA 19-an DE DECEMBRO.

Zamenhofan tagon kiu komenciĝis je la 19 horo la 19-an de Decembro ĉeestis 16 partoprenantoj inter kiuj ankaŭ niaj membroj el Triesto, Elda Doerfler kaj Elio Nocent. Prelegis Vjekoslav Morankić pri novaj aktivecoj en esperanto movado. Temis pri komercaj kaj ekonomiaj aktivadoj de esperantistoj el Esperanto- Komunumo. Estas klare ke esperanton kreis sennombraj eksterordinaraj homoj. Oni malfacile povus pritaksi ĉu ĝin kreis centmil homojn, ĉu pli aŭ malpli. Esperanto-Komunumo nombras ne malpli ol unu miliono da homoj. En tiom granda komunumo ekaperas diversaj aktivecoj same kiel ĉe ĉiu popolo aŭ nacio. Por informe per ekonomia agado nia societo jare gajnas ĉirkaŭ 60.000 kunaojn per kiu mono la nia societo kovras siajn jarajn kostojn. Same estas kun nia landa asocio Kroata Esperanto-Ligo kiu gajnas jare per sia studenta loĝejo en Vodnikova ĉirkaŭ 40.000 kunaojn. Post prelego estis manĝeto abunda (kroate „domjenak“). Fotoj disponeblas sur dua paĝo.

Je la 18,30 okazis eksterordinara kunsido de la Asembleo de la Societo. Dum kunsido de la Asembleo oni akceptis financan planon por sekvonta 2017-a jaro, kio estas laŭleĝa obligacio. Tiu devo por neprofitaj organizacioj estas la unua fojo en historio de Kroatio, kaj tia speca devo ekzistas preskaŭ nenie en la mondo.

 

005

 

TEGMENTO DE NIA „ESPERANTO DOMO“ EN KOSTRENA REKONSTRUITA
Post damaĝo de pasinta granda tempesto en Rijeka kaj Kostrena ni komplete rekonstruis tegmenton de nia „Esperanto Domo“ en Kostrena. Rekonstruon faris niaj membroj kaj membroj de Unuiĝo de skoltoj Rijeka. En riparo de tegmento laboris niaj membroj : Boris Di Costanzo 205, Valter Šverko 40 kaj Damir Morankić 24 laborhoroj. La tegmento estas komplete rekonstruita. Estas forigita malnova materialo kaj metita tute nova materialo de la tegmento. Materialoj por tegmento kostis pli ol 10.000 kunaojn. Valoron de laboro de niaj membroj oni povas pritaksi ĉirkaŭ 16.000 kunaoj. Ni akcentas ke Unuiĝo de skoltoj Rijeka laborante kun niaj membroj multon helpis por riparo de la tegmento. Vidu fotojn sur la dua paĝo.