Ĉefa temo: Adriatika maro, Maro de Mezeŭropo

 

Vendredo, 09an de Oktobro

de la 10a Akcepto de partoprenantoj kaj kvitigoj de aliĝkotizoj en konferencejo

18a-20a Vespermanĝo en la hotelo (mendebla jam en la aliĝilo)
20a-22a Interkona vespero

 

Sabato, 10an de Oktobro

08-09 Akcepto de partoprenantoj kaj kvitigoj de aliĝkotizoj en konferencejo
09-11 Oficiala malfermo de la 18-a AA Konferenco
Salutoj de grupaj reprezentantoj
Prelego pri ĉefa temo, prelegas Edvige Ackermann.
13-14 Tagmanĝo
15-18 Trarigardo de la Urbo
18-19 Vespermanĝo
20-22 Kulturaj programoj (anoncotaj)

 

Dimanĉo, 11an de Oktobro

09-10 Fermo-de la 18a Konferenco
10-14 Ekskurso per boato – laŭ vetera ebleco