Esperanto-societo "Rijeka" (Esperantsko društvo Rijeka)

51000 RIJEKA

Blaža Polića 2/I

tel:051-334-670

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ponedjeljkom / lunde 18-20h 


predsjednik / prezidanto Nataša Batistić

tajnik i potpresjednik/ vicprezidanto kaj sekretario Vjekoslav Morankić (051-228-148)

 

BIBLIOTEKO

La biblioteko en Esperanto – Societo Rijeka komencis je la unuaj libroj, kiuj aĉetitaj (donacitaj), venis en nia asocia ejo. Hodiaũ ĝi posedas 1 401 librojn kaj multajn magazinojn, ĵurnalojn kaj gazetojn por komenculoj kaj progresintoj.

La libroj estas ordigitaj laũ grupoj:

 

I LERNOLIBROJ – VORTAROJ – LEGOLIBROJ POR KOMENCANTOJ 308

II LINGVO – ESPERANTOLOGIO – INTERLINGVISTIKO 42

III MOVADO – HISTORIO – LINGVOPROBLEMO 75

IV ROMANOJ – RAKONTOJ – NOVELOJ 374

V POEZIO 111

VI SCIENCO KAJ TEKNIKO – BIOGRAFIOJ – BIBLIOGRAFIOJ – GEOGRAFIOJ - POLITIKO – KANTOJ KAJ TEATRAĴOJ – RELIGIO 334

VII KONGRESAJ LIBROJ – JARLIBROJ 139

VIII DIVERSAĴOJ 18

 

en tute 1 401

 

Ĉiu societo klopodas havi materialon por progresigi sian laboron. Tiu ĉi klopodo estas speciale grava en socio kies ĉefa okupado estas la lingvo. 

Oni scias ke sen libroj kaj aliaj help-materijaloj tiu ĉi laboro estus pli malfacila. Krom ellerni la lingvon oni devas praktiki ĝin kiel parolate, tiel ankaũ multe legante. 

Ni ĉiuj scias la proverbaron: Libro estas la plej bona amiko de homo. 

Do, nia societo havas feliĉon, ĉar nia biblioteko estas riĉa je libroj de diversaj ĝenroj, kaj ĉiu povas trovi en ĝi libron laũ sia intereso aũ bezono. 

La biblioteko estas la tria en Kroatio, laũ la nombro de libroj kaj dokumentoj, diversaj gazetoj, magazinoj, ludoj, revuoj jam binditaj kaj ankoraũ plu tiuj kiuj atendas por esti binditaj.

La plej malnova libro estas eldonita en la jaro 1905, «LA LANTERNISTO», de Heinrich Sienlhiewiez, 

kaj la plej nova estas «GRANDA VORTARO ESPERANTO - KROATA» de Lucija Borčić, eldonita en la jaro 2008.