Jen la programo:

Apartaj programeroj lunde:

Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo Informoj, prelego aǔ diskuto

Ekde la 18,30 ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

 

La ĉefaj aktivecoj en majo kaj junio estos:

MAJO

La 16-an: Prelego kaj diskuto (ronda tablo) Ĉu esperanto ekestos heredaĵo de Kroatio?

La 29-an (dimanĉo): Ekskurso al Sovinjak, Kaštelir kaj Novigrad

 

JUNIO

La 4-an (sabato): Kunsido de la Asambleo de Kroata Esperanto-Ligo en Zagreb.

La 13-an: Pri tradukado de kroata literaturo en orientaj lingvoj informas mallonge Vjekoslav Morankić. Diskuto (ronda tablo)

La 20-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo. Ĉeesto por ĉiuj libera

La 27-an: Disiĝa antaŭ feria kunveno

 

DUM LA PASINTA ELEKTO-ASAMBLEO ELEKTITA NOVA PREZIDANTARO

Elektoasambleo respektive Jarasambleo okazis dimanĉon la 17-an de Aprilo 2016. La Elektoasamleon ĉeestis 15 regulaj membroj. Oni akceptis Raporton por 2015-a jaro kaj 2016-a ĝis mezo de Aprilo, Financan raporton por 2015, kaj labor-programojn por 2016 kaj 2017.

La elektoasambleo elektis novan Prezidantaron. Ili estas: Prezidantino, Nataša Batistić, Vicprezidanto Vjekoslav Morankić, kaj membroj de la Prezidantaro: Ana Alebić-Juretić, Boris Di Costanzo, Emil Hrvatin, Luka Kik, Damir Morankić, Ana Radulović kaj Valter Šverko. La 18-an de Aprilo la Prezidantaro havis sian konstituiĝan kunvenon.

 

EKSKURSO AL SOVINJAK, KAŠTELIR KAJ NOVIGRAD

Dimanĉon la 29-an de Majo ni organizas elskurson por viziti familianojn de nia forpasinta membro Marčelo Trampuh, meti florojn sur tombojn de Marčelo, Slobodan Vitolović kaj Svetozar Ćulibrk kaj edzino. Partopreno en kostoj por vojaĝo 100 kunaoj po persone. Aliĝu ĉiulunde en la societejo aŭ ĉe Boris Di Costanzo, tel 098 929 4623

 

MEMBROKOTIZO, ČLANARINA

La ĉefa tasko de la membro estas pagi membrokotizon al sia Societo.
Osnovna je dužnost svakog člana da društvu plati članarinu.
Por tiuj, kiuj ankoraŭ ĝis nun ne enpagis ĝin estas aldoniata enpagilo.

 

FORPASO

Fine de Aprilo en Reutlingen , Germanio forpasis Zineta Morankić edzino de nia longjara membro Adem Morankić. Al samideano Adem kaj al liaj gefamilianoj ni esprimas nian kondolencon.

 

Jen la programo:

Apartaj programeroj lunde:

Ekde la 18-a ĝis la 18,30 horo Informoj, prelego aǔ diskuto

Ekde la 18,30 ĝis la 20-a horo praktikado de la lingvo por komencantoj kaj progresantoj.

 

La ĉefaj aktivecoj en marto kaj aprilo estos:

 

MARTO

La 7-an:   Informoj pri nuna situacio en Kroata Esperanto-Ligo

La 14-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Preparo por la elektoasambleo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

La 21-an: Ĉu Esperanto ekestos heredaĵo de kroata popolo?

 

APRILO

La 4-an:   Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Preparo por la Elektoasambleo. Ĉeesto por ĉiuj libera.

La 11-an: Preparoj por organizo de la Elekto-Asambleo de nia Societo.

La 17-an, DIMANĈO: ELEKTO-ASAMBLEO DE ESPERANTO SOCIETO RIJEKA, okazos en la societejo je la 10-a aŭ la 11-a horo.  Vi ricevos apartan invitilon.

La 18-an: Kunsido de la Prezidantaro je la 18-a horo en la societejo. Konstituiĝo de la Prezidantaro. Ĉeesto por ĉiuj libera.